balans 2019

Balans per 31 december 2019 Stichting “Alle Beetjes Helpen”

                 
                 
Saldo rekening courant € 4.155,03     Eigen vermogen   € 40.155,03
Saldo doel rekening € 36.000,00            
                 
                 
                 
                 
                 
Totaal   € 40.155,03     Totaal     € 40.155,03

 

Toelichting op de Balans per 31 december 2019

Met het oog op de beëindiging van de stichting per mei 2020 is het saldobedrag dat per 31 december 2019 op de balans staat verminderd ten aanzien van voorgaande jaren. Echter, het bestuur zal ten behoeve van haar projectpartners in Sumatra haar activiteiten voortzetten tot het saldo op de balans niet meer toereikend is voor verdere ondersteuning van activiteiten c.q. projecten van haar partners

 

In 2019 heeft de Stichting “Alle Beetjes Helpen” de volgende partners:

  • Yayasan Bhinekka Tunggal Ika in Medan: 18 kleuterscholen met 1100 leerlingen en een school “Brilliant Stars” die lessen Engels verzorgt
  • Bijzondere School “Abdi Kasih” in Martubung/Medan: 80 kinderen met een beperking die daar intern verblijven
  • Congregatie van de Zusters Franciscanen in Medan: zij hebben de dagelijkse zorg voor 85 kinderen in naschoolse opvang
  • 16 studenten (middelbare school en universiteit)

Het beleid van het stichtingsbestuur is om op een zo efficiënt mogelijke wijze haar werkzaamheden uit te voeren, zodat zij voor de komende jaren de projecten en in het bijzonder de studiefinancieringen van de middelbare scholieren en universitaire studenten steeds kan realiseren. Met het oog hierop is een zekere reserve in het vermogen noodzakelijk.