balans 2018

Balans per 31 december 2018 Stichting “Alle Beetjes Helpen”

                 
                 
Saldo rekening courant € 6.497,27     Eigen vermogen   € 66.497,27
Saldo doel rekening € 60.000,00            
                 
                 
                 
                 
                 
Totaal   € 66.497,27     Totaal     € 66.497,27

 

Toelichting op de Balans per 31 december 2018

Het saldobedrag dat per 31 december 2018 op de balans staat vermeld is in de loop der jaren bewust opgebouwd. Het is het bestuur bekend dat de activiteiten c.q. projecten van de partners in Sumatra zullen toenemen.

 

In 2018 heeft de Stichting “Alle Beetjes Helpen” de volgende partners:

  • Yayasan Bhinekka Tunggal Ika in Medan: 18 kleuterscholen met 1100 leerlingen en een school “Brilliant Stars” die lessen Engels verzorgt
  • Bijzondere School “Abdi Kasih” in Martubung/Medan: 80 kinderen met een beperking die daar intern verblijven
  • Congregatie van de Zusters Franciscanen in Medan: zij hebben de dagelijkse zorg voor 85 kinderen in naschoolse opvang
  • 16 studenten (middelbare school en universiteit)

Het beleid van het stichtingsbestuur is om op een zo efficiënt mogelijke wijze haar werkzaamheden uit te voeren, zodat zij voor de komende jaren de projecten en in het bijzonder de studiefinancieringen van de middelbare scholieren en universitaire studenten steeds kan realiseren. Met het oog hierop is een zekere reserve in het vermogen noodzakelijk.