doneren

Stichting “Alle Beetjes Helpen” heeft de ANBI status, dus u kunt uw donatie in bepaalde gevallen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/anbi

 

Donaties voor de bijzondere school “Abdi Kasih” – Martubung/Medan

Op deze school zitten kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar met een beperking.

Education Center Abdi Kasih

  • Autistische leerlingen hebben een speciaal les- en leerprogramma.
  • Kinderen met het Down syndroom hebben eveneens een apart lesprogramma; daarnaast krijgen zij bezigheidstherapie.
  • Leerlingen met een lichamelijke handicap hebben naast de gewone lessen ook bezigheidstherapie en krijgen tweemaal per week fysiotherapie.

De lespakketten zijn anders samengesteld dan op gewone scholen. Voor de workshops voor kinderen met Down syndroom en lichamelijk gehandicapte kinderen zijn ook leerboeken, maar belangrijker is het materiaal voor creatieve educatie. Voorts is hier praktijkonderwijs belangrijk. De leerlingen werken mee in de groentetuin en bij het kweken van vis.

Alle beetjes geld die wij ontvangen worden op een goede wijze besteed en alle beetjes helpen echt!

Uw donaties kunt u overmaken op rekening NL 66 RABO 0139839887 t.n.v. Stichting “Alle Beetjes Helpen” te Edam, o.v.v. Educatieprojecten Sumatra.

 

Donaties voor Yayasan Bhinekka Tunggal Ika (YBTI) – Medan

De dagelijkse lesprogramma’s worden door de kleuterleidsters van YBTI op basis van een handboek samengesteld. Een lespakket kan o.a. het volgende bevatten:

  • Diverse soorten gekleurd papier, waaruit figuren e.d. worden geknipt.
  • Lees- en voorleesboeken.
  • Monitor en dvd-speler.
  • Dvd’s waarin allerlei verhalen te zien zijn met een educatieve achtergrond.
  • Tekenmaterialen zoals kleurpotloden, krijt, kleurstiften e.d.

leerboekenMaandelijks vinden er tussen de kleuterscholen onderlinge uitwisselingen plaats van leesboeken en dvd’s. Zo’n pakket met bovenstaande materialen kost circa € 50,-. Daarbij zijn de monitor en dvd-speler niet meegeteld.

Ieder ander bedrag is natuurlijk even welkom. Alle beetjes geld die wij ontvangen worden op een goede wijze besteed en alle beetjes helpen echt!

Sinds 2017 zijn de meeste van deze kleuterscholen zelfstandig geworden en heeft YBTI nog maar enkele scholen in beheer, maar wel verzorgt YBTI de opleiding van leraren voor de scholen. Recent hebben wij voor het kantoor en opleidingscentrum een aantal zonnepanelen gefinancierd. Ook hier zijn onze bijdragen zeer welkom.

Uw donaties kunt u overmaken op rekening NL 66 RABO 0139839887 t.n.v. Stichting “Alle Beetjes Helpen” te Edam, o.v.v. Educatieprojecten Sumatra.

 

Donaties voor studenten

De kosten voor studie aan een universiteit in Indonesië zijn in de afgelopen jaren drastisch omhoog gegaan. Studeren en naar school gaan is in Indonesië geen verplichte en door de regering opgelegde taak. Echter, zonder enig diploma is het niet mogelijk een redelijk betaalde baan te krijgen. Families moeten daarom extra inkomsten genereren om hun kinderen te kunnen laten studeren.

Onze stichting biedt begunstigers de mogelijkheid aan om een student gedurende zijn/haar studie te ‘adopteren’ door jaarlijks een vast bedrag te doneren. In Medan heeft onze stichting hulp van mevr.Lisa Chandra, die voor ons de studiegelden beheert. Zij zorgt ervoor dat de juiste bedragen aan de studenten worden overgemaakt.

De door ons ondersteunde studenten ontvangen gemiddeld € 700,- per studiejaar. Ons beleid is om maximaal 80% van het totale studiegeld toe te wijzen. U kunt voor € 175,- per jaar een student adopteren; dit is het kwartaalbedrag. Voelt u voor deze mogelijkheid dan kunt u contact opnemen met Wil Tjoa via info@allebeetjeshelpen.org .

Uw donaties kunt u overmaken op rekening NL 66 RABO 0139839887 t.n.v. Stichting “Alle Beetjes Helpen” te Edam, o.v.v. Adoptie studiegeld student.

 

Feest? Donatie!

feest_kleinBent u jarig? Viert u een jubileum? En wil men u een cadeau geven, maar u heeft ‘alles’ al? Dan kunt u vragen om een ‘envelopje’ met een donatie voor Alle Beetjes Helpen. Het geld wordt goed besteed, voor kinderen in Indonesië die niet alles al hebben. Kinderen blij en u ook blij.

De inhoud van de envelopjes kunt u overmaken op rekeningnr. NL 66 RABO 0139839887 t.n.v. Stichting “Alle Beetjes Helpen” te Edam, o.v.v. Educatie Projecten Sumatra.