financieel overzicht 2017

Saldo 1-1-17 € 7.326,05        
        € 5.763,17 Overheveling naar rente rek.
  € 11.204,81 Donaties   € 6.591,46 Studiefinanciering studenten
        € 200,00 tbv contactpersoon mw. Chandra
  € 200,00 Eigen bijdrage G.K. Tjoa reiskosten   € 1.960,00 YBTI Dormitory Siberut zonnepanelen
  € 5.000,00 Overheveling van rente rek.   € 426,35 Kantoor, bank- en administratiekosten
  € 962,80 Opbrengst Ideële Kerstmarkt   € 325,47 Representatiekosten o.a. in Medan
        € 700,00 Reiskosten G.K.Tjoa naar Medan
        € 80,00 Advertentiekosten “Venster”
        € 1.484,48 Engelse schoon Berastagi TV set
        € 228,08 Kosten Jaarverslag
           
           
Totaal € 24.693,66   Totaal € 17.759,01  
           
Saldo 31-12-17 € 6.934,65