financieel overzicht 2018

Saldo 1-1-18 € 6.934,65        
        € 5.000,00 Overheveling naar rente rek.
  € 10.793,13 Donaties   € 10.140,00 Studiefinanciering studenten
  € 3.320,00 Opbrengst Benefiet diner 2018   € 5.535,00 Studiematerialen voor YBTI scholen
  € 530,00 Eigen bijdrage reiskosten Medan   € 80,00 Restitutie Benefiet diner 2018 opgave
  € 5.057,73 Overheveling van rente rek.   € 661,02 Kantoor, bank- en administratiekosten
  € 463,00 Opbrengst Ideële Kerstmarkt     Representatiekosten o.a. in Medan
  € 4.839,00 Deel Pareltjesloop 2018   € 1.773,00 Reiskosten Medan
        € 80,00 Advertentiekosten “Venster”
        € 1.693,00 Kosten Benefiet diner 2018
        € 228,22 Kosten Jaarverslag
        € 250,00 contant Zrs. Franciskanen
           
Totaal € 31.937,51   Totaal € 25.440,24  
           
Saldo 31-12-18 € 6.497,27