Op de bijzondere school “Abdi Kasih” krijgen de leerlingen krijgen de leerlingen ook les in het verzorgen van de visvijver en de moestuin.
Visvijver project: “Abdi Kasih” heeft een vis- en kweekvijver: grote waterbakken waarin witvis wordt gekweekt voor consumptie. Hiervoor zijn een waterpomp en een waterfilter noodzakelijk. De school gaat het gebruikte water van de keuken en de badkamers hergebruiken door via grote opvangbakken het vervuilde water te filteren en door te pompen naar de visvijvers. Om de kwaliteit van het water verder te verbeteren wordt hemelwater opgevangen en daaraan toegevoegd. Voor de aanschaf van een elektrische waterpomp en een waterfilter heeft Alle Beetjes Helpen een bedrag van €950,- beschikbaar gesteld.

Groentetuin: Deze bijzondere school probeert zoveel mogelijk selfsupporting te zijn. Sinds jaar en dag worden er groenten gekweekt, maar tot dusverre slechts een paar soorten. Begin van dit jaar is de schoolleiding begonnen om goede en niet gebruikte grond om te spitten en die te bestemmen voor andere soorten groenten. Ook is er een groentekas neergezet voor de eerste kweek. De daaruit voortkomende plantjes worden later overgeplant in de grond. Voor de bouw van de groentekas en de aanleg van de extra groentetuin hebben wij €1.200,- overgemaakt.

Win-win situatie: Het onderhoud van de bovengenoemde projecten vormt bij “Abdi Kasih” een onderdeel van het lesprogramma. De kinderen leren hoe zij de visvijvers moeten schoonhouden en wat er nodig is voor het onderhoud van de groentetuinen. Dagelijks en bij toerbeurt zijn een 20-tal kinderen bezig nieuwe plantjes in de tuin te planten, onkruid te wieden en groenten te oogsten. Een echte win-win situatie: het hebben van eigen groenten betekent voor de school een behoorlijke besparing op het huishoudbudget; de leerlingen weten later hoe zij een groentetuin moeten onderhouden.