privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Stichting Alle Beetjes Helpen legt gegevens vast zoals naam, adres , woonplaats en e-mailadres.
Uw gegevens worden gebruikt bij de verwerking van een (eenmalige) gift en het versturen van bedankbrieven/bedankmails en nieuwsbrieven.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en worden door ons niet verstrekt aan derden.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Stuur daarvoor een e-mail naar info@allebeetjeshelpen.org
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u via dit e-mailadres doorgeven.
Als u wijzigingen via de post door wil geven, kan dat aan het adres: Stichting Alle Beetjes Helpen, p/a Achterhaven 61 1135 XS, Edam.
Stichting Alle Beetjes Helpen zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.