De activiteiten van Stichting “Alle Beetjes Helpen” zullen vanaf 1 mei 2020 afgerond worden. Voorzitter Wil Tjoa wil met het oog op zijn leeftijd (80) de werkzaamheden van de stichting beëindigen. Hij richtte de stichting op in mei 2005, met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugd in Indonesië. Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst en zeker in een land als Indonesië.

De stichting heeft steeds kleinschalige ondersteuning geboden, in samenwerking met drie projectpartners:

1) Yayasan Bhinekka Tunggal Ika (YBTI) in Medan sinds mei 2005: financiële ondersteuning aan 16 kleuterscholen met elk een gemiddelde bezetting van 3 leerkrachten en 45 leerlingen.

2) Sekolah Luar Biasa (= Bijzondere School) “Abdi Kasih” in Martubung/Medan sinds 2016. Op deze school met internaat krijgen 80 kinderen met een beperking (o.a. autisme, Down syndroom, polio) aangepast onderwijs. Het gaat om leerlingen van 8-16 jaar. De stichting heeft geld beschikbaar gesteld voor 1) het onderhoud van de vier woonunits, 2) de uitbreiding van de groentetuinen en 3) de aanschaf van pompen i.v.m. wateroverlast tijdens het regenseizoen.

3) Zusters van de Orde der Franciscanen in Medan sinds 2018. Zij zorgen voor de naschoolse opvang van meer dan 80 lagere school leerlingen. Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar van wie de ouders ’s middags nog werken, waardoor zij niet naar huis kunnen en op straat zouden zwerven.

Daarnaast heeft de stichting sinds 2005 in totaal 29 studenten (8 middelbare scholieren en 21 universitaire studenten) financieel ondersteund omdat hun ouders de studies van de kinderen niet konden bekostigen.

Het bestuur vraagt u vanaf het nieuwe jaar 2020 geen donaties meer te geven. Stichting “Alle Beetjes Helpen” beschikt momenteel nog over voldoende fondsen om haar project partners in de komende twee jaren te ondersteunen met hun aanvragen voor diverse schoolmaterialen. Vanaf 2020 worden er geen studenten meer aangenomen. Voor diegenen die hun studie nog niet hebben afgerond, heeft de stichting de benodigde studiegelden gereserveerd, zodat zij hun diploma kunnen behalen.

De werkzaamheden van Stichting “Alle Beetjes Helpen” worden beëindigd als zij niet meer over geld beschikt om de project partners te ondersteunen.

Met een zekere weemoed sluit het bestuur de activiteiten van de stichting af, maar ook met grote trots en voldoening. Dit alles is alleen mogelijk geweest door de inbreng en de grote betrokkenheid van de donateurs.

Het bestuur wil via dit bericht al haar donateurs zeer hartelijk danken voor de ontvangen financiële hulp aan de stichting. U kunt ervan verzekerd zijn dat…. alle in de afgelopen 15 jaren geschonken “beetjes” ècht hebben geholpen en dat alle “beetjes” de kinderen een goede basis hebben gegeven voor hun toekomstige leven…. Héél veel dank!!….