verslag activiteiten 2017

Bestuur
Gedurende 2017 is het bestuur vijfmaal bijeengekomen voor een vergadering. Vaste agendapunten zijn het goedkeuren van de aanvragen van onze projectpartners in Medan alsook het akkoord gaan met de studiefinanciering van de studenten. Nieuwe agendapunten voor 2018 waren het benefietdiner en de organisatie van een wandelevenement, de Pareltjesloop.

Media
In het voorjaar van 2017 is het Jaarverslag over 2016 verschenen. Er zijn twee Nieuwsbrieven onder donateurs en vrienden van de stichting verspreid. Ook hebben wij onze stichtingsactiviteiten via de lokale media en via de website kenbaar gemaakt.

Besteding fondsen
Door het jaar heen heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de werkzaamheden van onze projectpartners Yayasan Bhinekka Tunggal Ika (YBTI) en van de Bijzondere School “Abdi Kasih”. Beiden hebben van ons de nodige fondsen gekregen voor vernieuwingen en herstel en voor de aankoop van materialen.

Evenementen
Op 16 december was onze stichting met een informatietafel aanwezig op de traditionele Ideële Kerstmarkt te Edam. Tijdens deze kerstmarkt heeft een team van dames evenals voorgaande jaren fraaie kerststukken gemaakt, waarvan de opbrengst nl. €700,- ten goede is gekomen aan onze stichting. Deze kerststukken vallen altijd zeer in de smaak bij de bezoekers. Ruimschoots vóór het einde van de kerstmarkt zijn ze uitverkocht.