verslag activiteiten 2019

Bestuur
In 2019 heeft het bestuur vijf maal vergaderd. Vaste agendapunten zijn het goedkeuren van de aanvragen van onze projectpartners in Medan alsook het akkoord gaan met de studiefinanciering van de studenten.

Media
In het voorjaar van 2019 is het Jaarverslag over 2018 verschenen. In het najaar is een Nieuwsbrief onder donateurs en vrienden van de stichting verspreid. Ook zijn de stichtingsactiviteiten via de lokale media en via de website kenbaar gemaakt.

Besteding fondsen
In 2019 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de werkzaamheden van
de projectpartners Yayasan Bhinekka Tunggal Ika (YBTI) in Medan en de Bijzondere School “Abdi Kasih” in Martubung/Medan. Beiden hebben financiering gekregen voor vernieuwingen en herstel en voor de aankoop van materialen. Ook heeft de stichting een tiental studenten geholpen met hun studiefinanciering.

Evenementen
De stichting heeft – mede in verband met de beëindiging van de stichtingswerkzaamheden in 2020 – in 2019 geen fondswervende activiteiten meer ondernomen.