verslag activiteiten 2018

Bestuur
Gedurende 2018 is het bestuur vijfmaal bijeengekomen voor een vergadering. Vaste agendapunten zijn het goedkeuren van de aanvragen van onze projectpartners in Medan alsook het akkoord gaan met de studiefinanciering van de studenten.

Media
In het voorjaar van 2018 is het Jaarverslag over 2017 verschenen. Er zijn twee Nieuwsbrieven onder donateurs en vrienden van de stichting verspreid. Ook hebben wij onze stichtingsactiviteiten via de lokale media en via de website kenbaar gemaakt.

Besteding fondsen
Door het jaar heen heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de werkzaamheden van onze projectpartners Yayasan Bhinekka Tunggal Ika (YBTI) en van de Bijzondere School “Abdi Kasih”. Beiden hebben van ons de nodige fondsen gekregen voor vernieuwingen en herstel en voor de aankoop van materialen.

Evenementen
In het voorjaar heeft onze stichting een Benefiet diner georganiseerd in de Grote Kerk te Edam. In juni waren wij mede-organisator van een benefiet-wandeling, de “Pareltjesloop”. In december was onze stichting met een informatietafel aanwezig op de traditionele Ideële Kerstmarkt te Edam.