wat willen wij

heartDoelstelling van de Stichting “Alle Beetjes Helpen” is: bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd in Indonesië. Omdat goed onderwijs de basis is voor de opbouw en ontwikkeling van een land, geeft de Stichting financiële ondersteuning aan scholen, scholieren en studenten in Sumatra, het grootste eiland van Indonesië. Dit in samenwerking met plaatselijke organisaties.

Zo zorgen wij voor betere onderwijsvoorzieningen en betere kansen voor de bevolking. De benodigde financiële middelen worden geschonken door particulieren alsook door bedrijven en organisaties. De donaties die wij ontvangen komen volledig ten goede aan de kinderen in Indonesië; er blijft niets aan de ‘strijkstok’ hangen.

“Alle Beetjes Helpen” is voortgekomen uit een particulier initiatief dat in 2005 van start is gegaan, na de tsunami die op tweede kerstdag 2004 in o.a. Aceh (Noord-Sumatra) vele dorpen verwoestte en vele mensen het leven kostte. Wil G.K. Tjoa uit Edam was destijds op reis door Noord-Sumatra en kreeg het verzoek om de opvang van 30 weeskinderen uit het tsunamigebied financieel te ondersteunen. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar, die van het ene op het andere moment hun ouders verloren hadden. Zij werden in verschillende dorpen – nabij de grens met Aceh – opgevangen in enkele scholen. Wil Tjoa heeft daarom een inzamelingsactie gehouden in Nederland, die € 825,00 opbracht. Om te kunnen blijven helpen en meer scholen te ondersteunen heeft hij vervolgens de Stichting “Alle Beetjes Helpen” opgericht.

“Een goede daad gaat nooit verloren; help wie het ook zij en zonder aanzien des persoons.”
(Non si perde servigio mai nessuno, servi qualunque e non guarder chi sia).
(Pulci, Morgante Maggiore 21, 114)