Kerstmarkt 2018

Leuk, een kerstboom versieren met een bijzondere ‘bal’: een klein pakketje van gevouwen bananenblad. Voor €3,- te koop bij de kraam van “Alle Beetjes Helpen” op de Ideële Kerstmarkt te Edam, zaterdag 15 december 2018. Ook te koop: kaarsen, gemaakt door leerlingen van de Bijzondere School “Abdi Kasih” in Medan.

De stichting zamelt op deze manier geld in voor de Zusters Franciscanen in Medan. Deze zusters zorgen voor de naschoolse opvang van 80 kinderen van lagere scholen uit de directe omgeving van hun klooster. Kinderen die na schooltijd niet direct naar huis kunnen omdat de ouders werken. Om te voorkomen dat zij hun heil op straat zoeken worden zij door de zusters in de middag tussen 14.00 en 17.00 uur opgevangen. Zij krijgen daar een hapje eten en daarna is er tijd voor knutselen of spelletjes doen.

In samenwerking met 20 dames van de lokale Friends International Club krijgen deze kinderen eens per kwartaal een uitgebreide maaltijd. Voor 80 kinderen kost dat €250.-. Stichting “Alle Beetjes Helpen” had in november jl. één maaltijd gesponsord en voor 2019 heeft de stichting de zusters een bedrag toegezegd van €1.000,-, voor vier uitgebreide maaltijden.

Veel bezoekers wilden wel een pakketje in de boom hangen of een kaars kopen. Tijdens de kerstmarkt werd in totaal €460,- opgehaald.