wat doen wij

magnifyingglassStichting ”Alle Beetjes Helpen” werkt op drie manieren aan het realiseren van haar doelstelling: bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd in Indonesië.

Een bijzondere school: “Abdi Kasih”
Sinds 1 januari 2016 heeft “Alle Beetjes Helpen” een samenwerkingsverband met  “Abdi Kasih”. Op deze school, tevens internaat, krijgen kinderen van 8 t/m 16 jaar met een beperking, aangepast onderwijs. Het zijn leerlingen met Down syndroom of een fysieke handicap of autisme. De leerlingen logeren van maandag t/m vrijdag in het internaat en gaan in het weekend naar huis. Zo komen zij uit het isolement waarin gehandicapte kinderen in Indonesië vaak verkeren, en krijgen een betere kans in de maatschappij. De hulp die wij bieden is afhankelijk van wat de school nodig heeft in het belang van het onderwijs aan deze kinderen.

 

De kleuterscholen van Yayasan Bhinekka Tunggal Ika (YBTI)school
Vanaf 2005 heeft “Alle Beetjes Helpen” 15 kleuterscholen in Noord en West Sumatra regelmatig voorzien van o.a. les- en leermaterialen, speelobjecten, EHBO-kastjes, materialen voor onderhoud van schoolggebouwen, etc..
De Stichting werkt in Medan nauw samen met Yayasan Bhinekka Tunggal Ika – YBTI (vert. Stichting Eenheid door Verscheidenheid. Deze stichting heeft  in verafgelegen gebieden in Noord en West Sumatra deze 15 kleuterscholen onder haar beheer, die door meer dan 900 kinderen bezocht worden. Alle materialen worden in Indonesië ingekocht, in overleg met de schoolleiding.

Sinds 2017 zijn zes van deze kleuterscholen zelfstandig geworden. De opleiding van de leerkrachten blijft de zorg van YBTI. Begin 2018 zijn drie nieuwe kleuterscholen op het eiland Siberut/Mentawai opgezet, zodat YBTI thans in totaal 18 kleuterscholen onder haar beheer heeft met in totaal meer dan 1000 kinderen. De drie laatstgenoemde scholen zijn zelfstandig, wat wil zeggen dat de scholen door de ouders worden beheerd. 

 

Brilliant Stars
Ook onder het beheer van YBTI valt de school Brilliant Stars te Berastagi, waar leerlingen in de lagere-schoolleeftijd lessen in de Engelse taal kunnen volgen. De Stichting ondersteunt deze school met het bekostigen van apparatuur zoals een PC en een TV set.

 

Congregatie van de Zusters Franciscanen in Medan
De Zusters Franciscanen in Medan ontvangen sinds 2018 een bijdrage in de kosten die zij maken voor kinderopvang. Dagelijks kunnen 85 kinderen na schooltijd bij deze zusters in hun klooster terecht. De kinderen krijgen een eenvoudige maaltijd en kunnen meedoen aan handenarbeid en andere creatieve activiteiten. Met een bijdrage van onze stichting maken de zusters viermaal per jaar een meer uitgebreide maaltijd voor de kinderen.

 

Studiegeld voor studenten
Voorts geeft onze Stichting sinds 2005 financiële ondersteuning aan een aantal studenten vanaf het middelbaar onderwijs t/m de universiteit, door hen een bijdrage te schenken voor het jaarlijkse studiegeld of de benodigde boeken. De Stichting vergoedt maximaal 80% van de aangevraagde toelage, omdat het bestuur van mening is dat de resterende 20% door de familie dient te worden opgebracht om de betrokkenheid met het studerende kind te behouden.
Onze Stichting kan de studenten de bijdragen voor de studie garanderen tot zij de studie beëindigen c.q. het diploma behalen. Voorts houdt de Stichting steeds minimaal het totale studiegeld voor drie jaren in reserve. Gedurende het studiejaar 2018/19 worden 16 studenten door onze Stichting financieel ondersteund.